4
Check out our Black Friday offer!
See the offer

Varmista liiketoimintasi kasvu riittävällä ja läpinäkyvillä taidoilla.

Lähes 50 % johtajista ilmoittaa riittämättömien taitojen olevan suurin kasvun este, kun taas vain 37 % työntekijöistä sanoo voivansa käyttää kaikkia taitojaan työssä ollessaan .
Avaa organisaatiosi koko potentiaali Talbitin avulla saavuttaaksesi liiketoimintatavoitteesi onnistuneesti.

Varaa demo
Tutustu palveluihimme
strategic and agile talent development above the fold

Miksi osaamisen kehittämisen johtaminen on tärkeää?

Check Tick

Kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta ja tehokkuutta

Check Tick

Auttaa houkuttelemaan osaavia työntekijöitä

Check Tick

Kasvattaa työntekijöiden osallistumista

Check Tick

Vähentää strategisesti tarvittavien taitojen ja nykyisten taitojen välistä kuilua

Check Tick

Lisää monimuotoisuutta, kuuluvuutta sekä tasa-arvoisuutta

Check Tick

Parantaa asiakastyytyväisyyttä

Olet erinomaisessa seurassa
qvik logo - customerfreyr logo - customerturner door logo - customermukamas learning design logo - customercinia logo - customersofokus logo - customer
strategy-driven talent development homepage

Vahvista organisaatiotasi ketterällä ihmisten kehittämisellä

Päivitä työntekijöiden osaamisen kehittämisen prosessi Talbitilla ja optimoi sisäiset resurssit. Rakenna ketteryyttä ja tehokkuutta liiketoimintaasi yhdistämällä strategiakalvot, taito-excelin ja tavoitesuunnitelma-wordit Talbitin läpinäkyvään alustaan.

Kommunikoi strategiastasi läpinäkyvästi ja selkeästi OKR:ien avulla ja viesti koko organisaatiollesi tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavat taidot. Rakenna vaadittavia taitoja ja osaamisia systemaattisesti hyödyntämällä valmiita kehtysmalleja työntekijälähtöisten ja ketterien kasvusuunnitelmien avulla.

Talbitin avulla muutat organisaatiosi jatkuvasti oppivaksi ja kehittyväksi sekä rakennat kestävämpää ihmisten johtamista tarjoamalla kaikille työntekijöille jatkuvia oppimisen mahdollisuuksia.

Rakennettu tukemaan tulevaisuuden työtä

Helposti käyttöönotettava ratkaisu, joka tukee työntekijöiden kehitystä ketterästi, tehokkaasti ja yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä he ovat.

Talbitin avulla luot kokonaisvaltaisen ymmärryksen työntekijöiden kyvykkyyksistä ja potentiaalista, yrityksen suunnasta ja tarjoat ihmisille mahdollisuuden kehittää menestymiseen tarvittavia taitoja riippumatta heidän lokaatiostaan.

strategy-driven talent development homepage

Talbitin hyödyt

Talbit luo arvoa kaikille organisaation ihmisille.
Työntekijät
Star icon

Kehitä taitojasi

Viesti tämän hetken osaamisestasi läpinäkyvästi listaamalla tämän hetken ydintaitosi ja työtä tukevat taidot. Lisää myös ne taidot, joita haluat oppia tai kehittää tulevaisuudessa. Tarkista, mitä osaamisia organisaatiosi menestys vaatii, valitse itsellesi sopivat taidot ja kehitä niitä systemaattisesti henkilökohtaisen kasvusuunnitelmasi avulla.
Bullseye Icon

Älykäs Kasvusuunnitelma

Unohda kerran vuodessa käydyt, tehottomat ja tylsät kehityskeskustelulomakkeet, jotka eivät juurikaan tarjoa tuloksia.

Luo juuri sinulle toimiva, omia taitoja ja kehitystä tukeva Älykäs SMART-suunnitelma (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), joka auttaa sinua kehittämään myös organisaatiosi menestyksen kannalta kriittisiä taitoja ketterästi.
Bullhorn Icon

Kiitos &  Palaute

Vastaanota  säännöllistä palautetta, joka auttaa sinua ymmärtämään vahvuutesi ja edistymistäsi. Talbit tarjoaa erinomaisen tavan antaa tiimikaverillesi palautetta, kiitosta ja tunnustusta.
Conversation Icon

1:1 ja Valmennus

Varmista, että fokus pysyy kasvussa ja kehittymisessä säännöllisin väliajoin valmentajan/mentorin kanssa pidettävien 1:1 keskutelujen avulla.

Talbit  tarjoaa jokaisen 1:1 palaverin tueksi lyhyen ennakkokyselyn, joka auttaa sinua reflektoimaan nykytilaa ja seuraavia askeleitasi sekä tarjoaa tiiminvetäjällesi/valmentajallesi näkyvyyttä siihen, miten sinulla menee ja missä kenties kaipaisit tukea.
Toimitusjohtaja  ja perustajat
Diamond icon

Yhdistä OKRien avulla

Rakenna organisaatiostasi muutoksiin ketterästi reagoivaksi. Yhdistä työntekijäsi yrityksen visioon ja strategiaan OKR:ien avulla.

Ison kokonaisuuden palastelu "suupalan" kokoisiin paloihin auttaa jokaista ymmärtämään  menestymiseen vaadittavat tavoitteet paremmin.
Cubes Icon

Optimoi prosessisi

Optimoi osaamisen kehittämisen prosessi. Samalla muutat organisaatiosi sellaiseksi,  joka osaa reagoida nopeasti muuttuviin liiketoimintatilanteisiin ja käyttää hyväksi sisäisiä resursseja optimaalisesti.

Hyödynnä ajantasaista tietoa päätöksenteossa ja rakenna tiedolla johtamisen kulttuuria ihmisten kehittämisessä.
Stream Icon

Tunnista osaamiskuilut

Optimoi organisaatiosi viestimällä ja listaamalla taidot ja kyvykkyydet, joita  strategisten tavoitteiden onnistunut saavuttaminen vaatii. Hyödynnä  käyttämätöntä potentiaalia, säästää mahdollisissa rekrytointikustannuksissa ja vähennä työntekijöiden vaihtuvuutta.
HR-johtajat
Cubes Icon

Standardisoitu prosessi

Ota käyttöön taitojen oppimisprossi, joka on yhdenvertainen, tehokas ja datalähtöinen.
Briefcase Icon

Poista manuaalista työtä

Siirry pois manuaalisesti korjaamasta Exceleitä ja Word-dokumentteja ja anna Talbitin tehdä työ puolestasi. Tue päätöksentekoa ajantasalla olevalla datalla ja käytä aikasi enemmän työntekijöiden palvelemiseen.
"Talbit on auttanut minua tavoitteellisessa johtamisessa ja tuonut lisää selkeyttä työntekijöiden kehittämiseen."
Samuel Kuosmanen, CEO, MeKiwi
Employee WorkingSamuel Kuosmanen
"Aloimme käyttämään Talbitin OKR-ominaisuuksia 2020 vuoden aikana. Talbitin palvelu on tehnyt OKR:ien käytöstä helppoa, intuitiivista sekä visuaalista Oivanin johdolle. Olemme myös tyytyväisiä Talbitin asiakaslähtöiseenja positiiviseen asenteeseen."
Rami Korhonen, CEO, Oivan
Employee WorkingSamuel Kuosmanen

Koe Talbit itse.
Varaa demo ja kerromme lisää.

See the offer