personal growth is critical to company success
This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Emily Vo

Heading

This is some text inside of a div block.
Organisaation taitojen tunnistamisen ja visualisoinnin voima
5.12.2023

Organisaation taitojen tunnistamisen ja visualisoinnin voima

4 minuuttia | Kaisa Savola

3 askelta menestyksekkääseen liiketoiminnan ja ihmisten kehittämiseen: tunnista organisaatiosi nykyiset taidot, kriittiset ja strategiset taidot ja sulje taitokuilut systemaattisella ihmisten kehittämisellä.

Nykyajan liike-elämänympäristössä, jossa muutos on jatkuvaa ja innovaatio on ensisijaista, yritysten on pysyttävä kehityksen kärjessä. Yksi tämän ennakoivan lähestymistavan keskeisistä näkökohdista on organisaation nykyisten taitojen ja osaamisten tunnistaminen ja kriittisten, menestyksen kannalta tärkeiden taitojen määrittäminen. Tunnistamalla ja visualisoimalla nämä tiedot, yritykset luovat tukevan pohjan strategiselle kasvulle ja kestävälle kehitykselle.

 

Menestyksen perusta

 

Jokainen organisaatio on osiensa summa, ja sen menestys riippuu työntekijöiden kollektiivisista taidoista. Organisaation taitojen ja osaamisten tunnistaminen luo perustan tehokkaalle henkilöstöhallinnolle ja työntekijöiden kehittämiselle.Se sisältää työntekijöiden nykyisten taitojen ja osaamisten arvioinnin, heidän vahvuuksiensa ymmärtämisen ja kasvualueiden tunnistamisen.

 

Taitoihin perustuvien roolien hyödyntäminen on huomattava ja tehokas tapa saada kattava ymmärrys työntekijöiden taidoista ja kommunikoida kunkin roolin vastuista tehokkaasti. Introspektiivinen analyysi mahdollistaa yksilöllisten taitojen yhdistämisen organisaation tavoitteisiin, edistäen merkityksellisyyttä, vieden yritystä samalla kohti menestystä.

 

Satojen erilaisten työkuvauksen tai roolien sijaan sinulla on käytössä kompaktiluettelo yrityksellesi merkityksellisistä rooleista ja taidoista. Kun taidot (skillsetit) kasvavat 10% vuosivauhdilla, taitoperusteisiin rooleihin tehtävät päivitykset ja lisäykset onnistuvat ketterästi ja tehokkaasti.

 

Jokainen organisaatio on osiensa summa

Organisaation nykytila visualisoituna

Strateginen päätöksenteko

 

Organisaation osaamiskartan ymmärtäminen on strategisesti välttämätöntä. Se tarjoaa johdolle mahdollisuuden tehdä tietoisia päätöksiä strategian toteuttamisesta ja johtamisesta, resurssien jakamisesta sekä osaamisen hankkimisesta ja kehittämisestä. Kun tiedetään organisaation nykytaidot ja kommunikoidaan näkyvästi kriittisistä taidoista, voidaan tehdä parempia strategisia päätöksiä, ennakoida samalla tulevia haasteita. Tämä ennakointi on korvaamatonta nykyisessä liiketoimintaympäristössä, jossa mukautuvuus ja ketteryys ovat avaimia menestykseen. ”Mutulla” tehdyt päätökset eivät johda parhaimpiin tuloksiin, päinvastoin.

 

Osaajien pitäminen ja sitouttaminen

 

Jos halutaan pitää osaajat talossa, täytyy varmistaa, ettei päätöksiä tehdä "mutulla". Työntekijät haluavat tuntea, että heidän taitonsa ja osaaminen tunnistetaan ja niitä arvostetaan. Kun tunnistetaan organisaation taidot ja osaamiset, edistetään samalla kasvun ja arvostuksen kulttuuria, osoittaen sitoutumista henkilökohtaiseen kasvuun. Kun työntekijät näkevät, että heidän taitonsa ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa, luodaan merkityksellisyyttä. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden pysyvyyttä ja luo positiivisen työympäristön.

Tässä kohtaan on hyvä muistuttaa McKinseyn tutkimuksesta, jossa todettiin, että suurin syy työpaikan vaihtamiselle oli uralla etemisen ja kasvun mahdollisuuksien puute.

 

Rakennetaan siltataitokuilujen ylle

 

Kriittisten taitojen tunnistaminen ei ole pelkästään vahvuuksien juhlistamista; se on myös kasvutavoitteiden tarkastelua. Tunnistamalla organisaation sisäiset taitokuilut voidaan toteuttaa kohdennettuja koulutusohjelmia ja kehityshankkeita. Olipa kyseessä sisäiset koulutusohjelmat tai ulkoiset kumppanuudet, sillan rakentaminen nyky- ja tulevaisuuden tarpeiden välille varmistaa, että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä ja valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin.

 

Kriittisten taitojen visualisointi on työntekijöille ratkaisevan tärkeää, sillä se toimii ohjaavana voimana, auttaen heitä navigoimaan ammatillista matkaansa ja urapolkuaan selkeydellä ja tarkoituksella. Tämä visualisointi ei ainoastaan valaise organisaation tarvitsemia kriittisiä ja olennaisia taitoja, vaan tarjoaa myös selkeän polun yksilöille kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen.

 

Kriittisten taitojen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen

Niille, jotka eivät tiedä, mitä taitoja kannattaisi kehittää, kriittisten taitojen visualisointi tarjoaa arvokkaita oivalluksia ja tavoitteita. Viime kädessä, siitä tulee henkilökohtaisen kasvun katalysaattori ja se avaa ovia monenlaisille mahdollisuuksille. Voidaan väittää, niiden avulla luodaa fokusta.

 

Tehokas viestintä visualisoinnin avulla

Kukapa ei rakasta visualisoitua dataa? Vaikka osaamisympäristön tunnistaminen on välttämätöntä, näiden tietojen tehokas viestintä on yhtä tärkeää. Ihmiset käsittelevät visuaalista tietoa nopeammin ja tehokkaammin kuin pelkkää tekstiä. Visuaalinen esitys organisaation osaamisympäristöstä, kuten osaamiskartoista tai taitopilvistä, yksinkertaistaa monimutkaista dataa ja auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa huomattavasti paremmin ja tehokkaammin.

 

Toisin sanoin,visuaalinen kuva taitojen ja osaamisen nykytilasta tarjoaa kattavan yleiskuvan organisaatiossa saatavilla olevista taidoista. Tieto ei ainoastaan auta johtoa ja esihenkilöitä päätöksenteossa, vaan toimii myös tehokkaana työkaluna läpinäkyvään viestintään organisaation kaikilla tasoilla.

 

Kun taidot ja osaamiset visualisoidaan, organisaatiot voivat tehdä parempia ja tietoisempia päätöksiä osaajien hallinnasta, resurssien allokoinnista ja koulutusaloitteista. Enää ei tarvitse tehdä ”mutulla” päätöksiä, koskivat ne sitten rekrytointia, projektisuunnitelmia tai uudelleen organisoitumista!

 

Yhteenveto

Nykypäivän nopeatempoisessa ja kiivaasti kilpaillussa yritysmaailmassa on olennaista tunnistaa organisaation taidot ja osaaminen ja tunnistaa menestyksen kannalta välttämättömät taidot. Tämä ennakoiva lähestymistapa muodostaa perustan strategisten päätösten tekemiselle, huippuosaamisen säilyttämiselle ja mahdollisten taitojen välisten aukkojen kuromiselle.

Esittämällä taidot visuaalisissa muodoissa organisaatiot voivat varmistaa, että kaikilla johdosta, esihenkilöihin ja tiimien jäseniin on kristallinkirkas käsitys nykytaidoista ja taidoista, joita tarvitaan liiketoiminnan kehittämiseen ja strategisten tavoitteiden onnistumiseen. Tämän avulla yritykset voivat avata todellisen potentiaalinsa ja navigoida luottavaisesti tulevaisuuden haasteisiin.