personal growth is critical to company success
This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Emily Vo

Heading

This is some text inside of a div block.
Onko tavoitteesi haastava vai epärealistinen? Näin huomaat eron.
28.3.2023

Onko tavoitteesi haastava vai epärealistinen? Näin huomaat eron.

4 minuuttia | Kaisa Savola

Haastava tavoite puskee rajojasi ja saa sinut saavuttamaan sen, mitä aiemmin luulit mahdottomaksi. Epärealistiset tavoitteet eivät taas yleensä ole käytännöllisiä. Määrittelemme ja erottelemme ne tässä blogissa.

Päämäärien asettaminen on ratkaisevaa ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen saavuttamiseksi. Ilman tavoitteita et välttämättä edes huomaa täyttä potentiaaliasi. Kuitenkin OKR:n asettamisessa tulee olla varovainen. Tavoitteiden tulee olla haastavia, mutta ne eivät saa olla epärealistisia.

Haastavat ja epärealistiset tavoitteet

Haastava tavoite puskee rajojasi, ja voit saavuttaa sen avulla jotain, mikä aiemmin olisi tuntunut mahdottomalta. Asettamalla haastavan tavoitteen voit kokeilla mihin sinusta oikeasti on ja parantaa kykyjäsi. Haastava tavoite saa sinut arvioimaan ajatuksiasi ja prosessiasi uudelleen ja rohkaisee sinua optimoimaan toimintaasi.

On tärkeää ymmärtää, että vaikka tavoite on haastava, ei se välttämättä ole saavuttamaton. Sen sijaan se voi haastaa sinut kyseenalaistamaan toimintatapojasi ja kehittämään uusia viitekehyksiä. Uuden, mukavuusalueen ulkopuolella olevan taidon oppiminen on haastava tavoite. Niin on liidien hankinnan kasvattaminen 40 prosentilla vuosineljänneksessäkin tai asiakaspalvelun vastausajan puolittaminen kahdessa vuosineljänneksessä. Myös asteittainen painonpudotus tietyn ajan kuluessa on haastavaa, mutta mahdollista toteuttaa.

Epärealistiset tavoitteet ovat yleensä epäkäytännöllisiä. Vaikka ne saattavat kuulostaa jännittäviltä, ne tuskin johtavat näkyviin tuloksiin. Kun pyrkii epärealistisiin tavoitteisiin, laiminlyö OKR:n tavoitteen asettamisen perusperiaatteita. Tavoitteet eivät tällöin perustu yksilön tai tiimin potentiaaliin, eivätkä käytössä oleviin resursseihin.

Epärealistiset tavoitteet ovat yleensä myös kalliimpia ja aikaa kuluttavampia. Koska tavoitteisiin on sidottu poikkeuksellisia tuloksia, saattaa niihin joutua sitomaan enemmän resursseja pidemmällä aikavälillä. Useimmiten järjestelmä jatkaa jo uponneiden kustannusten vuoksi epärealististen tavoitteiden tukemista, vaikka todistettavia etuja ei olisi.

Uuden kielen oppiminen muutamassa kuukaudessa on melko epärealistinen tavoite. Maratonin juokseminen ilman aikaisempaa kokemusta on kaikkea muuta kuin realistista. Asiakashankinnan kasvattaminen 100 prosentilla kuukaudessa on myös esimerkki epärealistisesta tavoitteesta.

Miten erottaa haastava tavoite epärealistisesta OKR:iä asettaessa?

Ensimmäisenä tulee selvittää, voidaanko tavoite toteuttaa loogisesti laajentamalla nykyisiä kyvykkyyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tavoite saavutettaisiin helposti, hieman vain venyttämällä resursseja. Yksilöiden tulisi kuitenkin olla luontaisesti mahdollista saavuttaa tavoite.

Jos tavoite ei tunnu loogiselta toteuttaa yksilöille tai toimintamallille, se on epärealistinen. Asiakaspysyvyysastetta voidaan parantaa 30 prosentilla, sillä yritykseltä saattaa jo löytyä siihen tarvittavat resurssit. Tämä tekee siitä haastavan tavoitteen. Sen sijaan uuden tuotteen lanseeraaminen ja markkinajohtajuuden saavuttaminen muutamassa vuosineljänneksessä on epärealistista, jos yritykseltä ei löydy siihen kyvykkyyksiä.

Lisäksi järjestelmässä pitäisi olla vertailupisteitä. Jonkun muun on tullut saavuttaa jotakin samankaltaista, tai päästä lähelle tavoitettasi. Tämä on ratkaisevaa OKR:ien hallinnassa, sillä haastavat tavoitteet tuntuvat saavutettavissa olevilta, kun voit kuvitella ne jonkun kokemukseen pohjautuen.

Jos et keksi ketään, joka olisi saavuttanut samanlaista tavoitetta, ei se välttämättä ole realistinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien tavoitteiden tulisi olla jo jonkun saavuttamia. Sinun tulee ehkäpä vain tehdä tavoitteistasi hieman realistisempia niin, että voit saavuttaa ne.

Miten asettaa haastavia, mutta saavutettavissa olevia tavoitteita?

Strategisessa henkilöstöjohtamisessa on tärkeää kehittää prosessi haastavien, mutta realististen tavoitteiden asettamiseen. Noudattamalla seuraavia käytäntöjä voit viedä tavoitteita pidemmälle niin, että ne pysyvät silti käsissäsi.

Määritä syyt tavoitteiden takana:

Puhuttiin sitten henkilökohtaisesta tai ammatillisesta kehityksestä, tavoitteen toteuttamiselle tulisi aina olla syy. Jos vain mahdollista, kohdista se itseäsi suurempaan asiaan. Kuvittele, että olet juuri saavuttanut tavoitteesi, ja huomaat muiden inspiroituneen siitä.

Tunnista mahdollisuudet ja uhat:

Keskeinen osa OKR:n johtamista on ymmärrys siitä, mikä voi auttaa ja mikä taas olla kehityksen tiellä. Tässä kohtaa on tärkeää olla realistinen. Visualisoi itsesi työskentelemässä tavoitteesi eteen ja pohdi, mistä mahdollisuudet ja uhat voivat aiheutua. Näin olet paremmin valmistautunut.

Ymmärrä vahvuutesi ja heikkoutesi:

Jotta henkilökohtainen kehitys olisi mielekästä ja tehokasta, sinun tulee tietää, missä olet hyvä ja missä tarvitset vielä apua.

Uudelleenorientoi prosessisi:

Joskus saatat joutua suunnittelemaan prosessiasi uudelleen tavoitteen saavuttamiseksi. Katsastele valitsemaasi oppimismenetelmää uudesta näkökulmasta ja hanki käytännön kokemusta osaamisen kehittämiseksi. Jotkut meistä oppivat paremmin tekemällä. Jos haluat oppia ruotsin kielen taidon vuodessa, voit viettää aikaa jonkun kieltä puhuvan kanssa sen sijaan, että turvautuisit pelkästään oppimiseen tarkoitettuun digitaaliseen sovellukseen. ‍

Opi muiden kokemuksista:

Tutustu siihen, miten muut ovat saavuttaneet samankaltaisia tavoitteita. Saatat löytää helpoimman reitin esteidesi ylittämiseen. Tarinat motivoivat sinua jatkamaan, kun suorittaminen tuntuu raskaalta. Älä myöskään lannistu muiden epäonnistumisista, päinvastoin voit oppia heidän virheistään.

Mittaa suorittamistasi tasaisin väliajoin:

Suorituskyvyn hallinta tarkoittaa tulosten säännöllistä analysointia. Edistymistä on arvioitava rationaalisesti; missä olet tällä hetkellä ja tuletko saavuttamaan tavoitteesi aikataulussa? Voit myös jakaa haastavan tavoitteen pienempiin osa-alueisiin, jotka tuntuvat helpommilta toteuttaa. Neljän sertifikaatin suorittaminen vuodessa kuulostaa vaikealta, mutta se, että opiskelisit joka päivä puoli tuntia taas ei.

Ratkaiseva tekijä

Asettamalla haastavia, mutta saavutettavissa olevia tavoitteita voi astua mukavuusalueensa ulkopuolelle ja löytää piilossa olleita kyvykkyyksiä. Sen avulla ihmiset voivat kehittää tarvittavia taitojaan tavoitteen saavuttamiseksi. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää siitä, kuinka Talbit voi auttaa sinua hallitsemaan OKR-malliasi, varaa esittely yhdeltä tuoteasiantuntijoistamme.